statut

 

Статут удружења крематиста "ОГАЊ"

 

Удружење крематиста “Огањ” је непрофитно удружење у које грађани ступају ради остваривања циљева утврђених законом и Статутом.

 

sara

 

Правилник солидарног фонда удуружења крематиста "Огањ". 

 

Удружење крематиста “Огањ” сходно члану 8. Статута Удружења, ради пружања помоћи код сахрањивања-кремирања, формира ''СОЛИДАРНИ ФОНД”  (у даљем тексту “Фонд”).

 

Чланови Фонда могу бити сви пунолетни грађани,  који желе да за живота обезбеде комплетне трошкове и организацију сахране – кремације, (у даљем тексту: погребни трошкови).

 

sara