На Седници Извршног одбора донета је Одлука да чланарина остане иста као и у 2019. год:

450,00 дин месечно, односно 5.400,00 дин за целу годину.