На Седници Извршног одбора донета је Одлука да чланарина остане иста као и у 2018. год, односно 450,00 дин месечно, што за целу годину износи 5.400,00 дин.