Одржана редовна изборна скупштина удружења 25.11.2017. год.