IMG 0013

Првих 115 пензионера до 70 година старости који дођу да се учлане у наш Солидарни фонд, ослобођени су плаћања откупа трошкова сахране и само уз уписнину и чланарину стичу право на бесплатну организацију и трошкове сахране.